Oferta Catalog
PROFIL

Wydawnictwo VEDA Sp. z o.o. prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. Realizuje projekty związane z promocją kultury, dziedzictwa narodowego i historii Polski oraz relacji z kulturą europejską. Współpracuje ze znakomitymi autorami, znawcami tematu, entuzjastami wiedzy historycznej, kolekcjonerami ikonografii historycznej, wybitnymi artystami fotografii i grafiki. Swoje projekty realizuje z instytucjami publicznymi i samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Specjalizuje się w unikatowych publikacjach ikonograficznych prezentujących wybitne postaci historyczne, albumach poświęconych historii i kulturze Warszawy, książkach biograficznych i monografiach historycznych. Opracowuje i przygotowuje wystawy plenerowe i ekspozycje wewnętrzne.

We operate in the fields of publishing, exhibition and education. The scope of our interests embrace promotion of the history and the cultural heritage of Poland and their relations to the history and cultural heritage of Europe. We work with noted authors, photographers, graphic designers, experts and enthusiasts of history, bibliophiles, deltiologists, collectors of photography and historical memorabilia. We are proficient in publishing albums and photo biographies presenting prominent figures of our history, albums dedicated to the history and cultural heritage of Warsaw, historical monographs and compendia, often with contextual essays and interviews covering them in their entirety. We make outdoor and indoor exhibitions and multimedia presentations resulting from our considered content management policy. Our partners and clients are amongst the government entities, local authorities, public foundations and associations.

POTENCJAŁ

Marka – znana od 1991 roku zwłaszcza na rynku warszawskim, ze względu na swój pierwotny profil wydawniczy związany z historią, tradycją i dziedzictwem kulturowym Warszawy. Od czterech lat kojarzy się głównie z projektami wydawniczymi i wystawienniczymi poświęconymi ważnym postaciom i wydarzeniom z dziejów narodu i państwa polskiego, mającym swój istotny wkład w dziejach i kulturze europejskiej. Ważny merytorycznie i nagradzany dorobek wydawniczy w ostatnim czasie to: album Ryszard Kapuściński. Fotobiografia – nagroda miesięcznika KSIĄŻKI (2013); Nagroda Poetycka Bednarczyków dla tomu Łukasza Nicpana Do czytającej list (2014); nominacje dla albumów Powstanie WarszawskieStefan Żeromski w konkursie GRYFA (2015); Nagroda im. Anny Kamieńskiej dla tomu Mariana Janusza Kawałki Biały Kruk (2016).

Profesjonalny zespół doświadczonych redaktorów, tłumaczy, grafików, projektantów.

Portfel oryginalnych scenariuszy dla projektów wydawniczych i wystawienniczych tworzonych wg własnych koncepcji i zasobów ikonograficznych. Dział wystawienniczy współpracujący z czołowymi dostawcami rozwiązań ekspozycyjnych.

Własne bogate archiwum ikonograficzne: zdjęcia, karty pocztowe, plany, ryciny, dokumenty.

Klienci instytucjonalni: Poczta Polska SA, Narodowy Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ambasady RP, Państwowa Straż Pożarna, urzędy administracji samorządowej: Urząd m. st. Warszawy, urzędy dzielnicowe – Śródmieście, Ochota, Praga Południe, Żoliborz.

Partnerzy biznesowi: Olszyńskie Zakłady Graficzne OZGraf. SA, drukarnie TOTEM, ELPIL, POZKAL, Hurtownia Książek ATENEUM, agencje reklamowe, agencje fotograficzne.

Partnerzy merytoryczni: Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Warszawy, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Muzeum Miasta Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Oblęgorku, Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

Brand – recognised since 1991 in Warsaw, for its initial profile devoted to the history, tradition and the cultural heritage of the capital of Poland, for the whole period of 1990s and 2000s. It has expanded widely nationwide for last five years for the change in the profile resulting in the number of successfully performed projects which aimed at the promotion of the renowned individuals as well as events in the history of Poland, whose contribution to the European history and cultural heritage is also well recognised and significant. There have been several VEDA publications appreciated and awarded since 2012, such as Ryszard Kapuscinski. Photobiography by Maciej Sadowski — 2013 Award of Magazyn Literacki KSIAZKI (Literary Magazine BOOKS); To the Woman In Blue Dress Reading a Letter by Lukasz Nicpan — 2014 Krystyna and Czeslaw Bednarczyk Poetry Prize; nominatem for 2015 GRYF PRIZE — Warsaw Uprising 1944 and Stefan Zeromski; Rara Avis by Marian Janusz Kawalko — 2016 Anna Kamienska Poetry Prize.

Team of professionals — experienced editors, photo editors, translators, designers, graphic designers.

The portfolio of original scripts for publishing projects and exhibitions produced upon our own ideas and pictorial collections research. Our Exhibition Department works with leading suppliers of exhibition and event solutions.

Own pictorial collections — photographic prints, post cards, maps, charts and architectural plans, drawings, documents.

Our clients — The Polish Post, The National Bank of Poland, The PZU Group, The Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, Poland's missions abroad, The State Fire Service of Poland, local government administration offices, The Mayor of Warsaw's office, Warsaw districts of Srodmiescie, Ochota, Praga Poludnie and Zoliborz

Business partners — Printing Houses OZGraf (Olsztyn), TOTEM (Inowroclaw), ELPIL (Siedlce), POZKAL (Inowroclaw), Books Distributors ATENEUM (Krakow), advertising and photography agencies.

Essential partners — The National Library of Poland, The National Museum in Warsaw, The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, The Museum of Warsaw, The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw, The Polish History Museum, POLIN The Museum of the History of the Polish Jews, The State Archives in Warsaw, The Warsaw Public Library, The Marshal Pilsudski Central Military Library in Warsaw, The Museum of the City of Lodz, The Marek Edelman Dialogue Centre in Lodz, The Tatra Museum in Zakopane, The Jan Karski Educational Foundation, The Empowering Children Foundation, Museums of Henryk Sienkiewicz in Wola Okrzejska and Oblegorek, Maria Skłodowska-Curie Museum in Warsaw.

PROJEKTY

W latach 2012–2016 Wydawnictwo VEDA przygotowało m.in. następujące projekty wydawnicze i wystawiennicze:

Projekt POWOJENNA OCHOTA. Album i prezentacja multimedialna w Ratuszu dzielnicy Ochota, październik 2012, koedytor: Spectrum Press, zleceniodawca: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy.

Projekt CHLEB PO WARSZAWSKU. Album i wystawy stacjonarne w galerii CHMIELNA 21, październik 2012 i WARSZAWSKA ATLANTYDA, listopad 2012 – luty 2013, we współpracy z Cechem Piekarzy i Cukierników w Warszawie; prezentacja multimedialna: listopad 2012, Centrum Promocji Kultury, Warszawa Praga Południe.

Projekt I POWRÓCIŁEM DO CIEBIE WARSZAWO. Wystawa stacjonarna w galerii WARSZAWSKA ATLANTYDA, luty – marzec 2013, we współpracy z Muzeum Kresowego Domu.

Projekt PATRZ SERCEM. Obrazy Małgorzaty Kłoszewskiej inspirowane Małym Księciem Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Wystawa stacjonarna w galerii WARSZAWSKA ATLANTYDA, kwiecień – maj 2013, we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury.

Projekt WĘGIERSKA WARSZAWA. Wystawa plenerowa, książka, projekt internetowy. Ekspozycja plenerowa: Budapeszt, dzielnica Budavar, maj – październik 2013, Warszawa, Skwer Hoovera, październik 2013 – kwiecień 2014, zleceniodawca: Dzielnica Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt JAN KARSKI. Album i program wystawienniczo-eventowy z okazji Roku Jana Karskiego 2014.

 • ALBUM JAN KARSKI. FOTOBIOGRAFIA Edycja 2013 przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP;
 • ALBUM JAN KARSKI. FOTOBIOGRAFIA Edycja Specjalna 2014 przygotowana dla Narodowego Banku Polskiego;
 • PREZENTACJA MULTIMEDIALNA JAN KARSKI. MISJA DLA LUDZKOŚCI dla Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Bruksela, styczeń 2014;
 • WYSTAWY z cyklu JAN KARSKI. MISJA DLA LUDZKOŚCI:
  • międzynarodowa kancelaria prawna Baker&Mckenzie, Warszawa, październik 2013;
  • Muzeum Historii Żydów Polskich – styczeń 2014;
  • Centrum Promocji Kultury Podskarbińska, Warszawa, marzec 2014;
  • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź, marzec – kwiecień 2014;
  • Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa, listopad – grudzień 2014;
  • Festiwal Singera, Warszawa, sierpień 2015;
  • Gimnazjum nr 16 w Warszawie, wrzesień – listopad 2015.

Projekt RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

 • ALBUM RYSZARD KAPUŚCIŃSKI. FOTOBIOGRAFIA Edycja 2013,
 • PREZENTACJA MULTIMEDIALNA dla programu KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES
  • Daw Aung San Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,12 września 2013,
  • Angel Gurría, Sekretarz Generalny OECD, Instytut Nauk Politycznych, Paryż, 18 września 2013,
  • Ellen Johnson Sirleaf, prezydent Republiki Liberii, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, Nowy York, 23 września 2013.

Projekt JOHN VACHON. TRZY RAZY POLSKA. Wystawa i album. Koncepcja i współautorstwo wystawy i publikacji (Sławomir Rybałtowski, redaktor Wydawnictwa VEDA), zrealizowanej przez DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, Warszawa, maj – październik 2014.

Projekt 70. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Album prezentujący unikatowe zdjęcia z Powstania Warszawskiego autorstwa Jerzego "Jura" Tomaszewskiego, przygotowany na zlecenie Poczty Polskiej S.A., sierpień 2014.

Projekt WITKACY – TWÓRCA WIZJONER. Album przygotowany we współpracy z Muzeum Tatrzańskim i Teatrem Witkacego w Zakopanem. Zleceniodawca: Poczta Polska S.A., luty 2015.

Projekt CADILLAC 355 D MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. Album wydany na zlecenie PZU SA we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, maj 2015.

Projekt ARCHITEKTURA NA BANK. HISTORYCZNE SIEDZIBY BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE. Album przygotowany na zlecenie i we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, sierpień 2015.

Projekt WARSZAWSKA STRAŻ POŻARNA 1816 – 2016. Album wydany na zlecenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, we współpracy z Muzeum Pożarnictwa w Warszawie, maj 2016.

Projekt ALINA MARGOLIS EDELMAN. FOTOBIOGRAFIA. Album (wersja polsko-francuska) wydany we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, maj 2016.

W przygotowaniu:

Projekt HENRYK SIENKIEWICZ. ŻYCIE NA WALIZKACH. Album, prezentacja multimedialna we współpracy z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; premiera – luty 2017.

Projekt IGNACY JAN PADEREWSKI. MĄŻ STANU I PIANISTA. Album, prezentacja multimedialna we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Międzynarodowym Towarzystwem Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej; premiera – marzec 2017.

VEDA Publishers have completed the following projects in the period of 2012–2016:

THE WARSAW DISTRICT OF OCHOTA IN THE POST WAR PERIOD. The album and the multimedia presentation shown in The Town Hall of Ochota, Oct 2012, co-editor: Spectrum Press, commissioned by The Warsaw District of Ochota.

BAKING BREAD IN WARSAW. Album and outdoor exhibition in The Chmielna 21 Gallery, Oct 2012 and the indoor exhibition The WARSZAWSKA ATLANTYDA Gallery, from Nov 2012 till Feb 2013, The Bread Bakers Guild in Warsaw — the chief partner; multimedia presentation presented in Nov 2012 in PODSKARBINSKA Cultural Centre, Warsaw.

THUS, I CAME BACK TO YOU, WARSAW. the indoor exhibition in The Atlantis of Warsaw Gallery, The Museum of the Eastern Borderlands House being the partner of the project, Feb and Mar 2013.

SEE WITH YOUR HEART — the indoor exhibition of the paintings by Malgorzata Lucyna Kloszewska inspired by The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry, The Atlantis of Warsaw Gallery, Apr and May 2013.

HUNGARIAN WARSAW — the outdoor exhibition, the booklet and the website for the twofold event held in Budapest (Hungary) from May till Oct 2013 and in Warsaw from Oct 2013 till Apr 2014. Commissioned by The Warsaw District of Srodmiescie. All items of the project edited in the following three languages – Polish, Hungarian and English.

JAN KARSKI — the series of events pre- and in the course of 2014 The Year of Jan Karski.

 • JAN KARSKI. PHOTOBIOGRAPHY 2013 EDITION — the bilingual English and Polish album commissioned by The Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland.
 • JAN KARSKI. PHOTOBIOGRAPHY 2014 EDITION — the special edition of the album commissioned by The National Bank of Poland.
 • JAN KARSKI'S MISSION FOR HUMANITY — the multimedia presentation in English for The European Parliament, The European People's Party (EPP), Brussels, Jan 2014.
 • JAN KARSKI'S MISSION FOR HUMANITY — the series of bilingual English and Polish exhibitions and events as follows:
  • Multinational law firm Baker&Mckenzie, Warsaw Office, Oct 2013
  • POLIN The Museum of the History of the Polish Jews, Jan 2014
  • PODSKARBINSKA Cultural Centre, Warsaw, Mar 2014
  • The Marek Edelman Dialogue Centre in Lodz, Mar – Apr 2014
  • The Jan Nowak-Jezioranski Library and Information Centre, Warsaw, Nov – Dec 2014
  • The 12th Singer's Warsaw Festival, Aug 2015

RYSZARD KAPUSCINSKI — the series of events commemorating the famous reporter and writer

 • RYSZARD KAPUSCINSKI. PHOTOBIOGRAPHY 2013 EDITION — the bilingual Polish and English album
 • The Multimedia Presentation in English for the KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES, the top global thinkers' lectures in EU countries, sponsored by The European Commission and The United Nations Development Programme
  • Daw Aung San Suu Kyi, the laureate of the Nobel Peace Prize, The University of Warsaw, 12th Sept 2013,
  • Angel Gurría, the Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris Institute of Political Studies, 18th Sept 2013,
  • Ellen Johnson Sirleaf, the President of Liberia, the laureate of the Nobel Peace Prize, New York, 23rd Sept 2013.

JOHN VACHON. THREE TIMES IN POLAND — the exhibition and the book, both in Polish and English. The VEDA editor Slawomir Rybaltowski being co-author of the project completed for the History Meeting House, a Warsaw's Institution of Culture; its main focus is the history of Central and Eastern Europe in the twentieth century; from May till Oct 2014

70th ANNIVERSARY OF THE WARSAW UPRISING 1944 — the album presenting unique collection of photographs taken by Jerzy "Jur" Tomaszewski during the weeks of the insurrection. The project commissioned by The Polish Post, Aug 2014

STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ "WITKACY" – THE VISIONARY AUTHOR — the album dedicated to a great Polish writer, playwright, painter and philosopher, edited with the cooperation of The Tatra Museum in Zakopane and The Witkacy Theatre in Zakopane. The project commissioned by The Polish Post, Feb 2015

THE MARSHAL PILSUDSKI'S CADILLAC 355 D — the album edited upon the order from The PZU Group, the sponsor of the restoration of the historical vehicle. The Marshal Pilsudski Central Military Library in Warsaw – the partner of the project. May 2015

THE HISTORICAL SITES OF THE POLISH NATIONAL BANK HEADQUARTERS IN WARSAW — the album commissioned by The National Bank of Poland, Aug 2015

THE WARSAW FIREFIGHTERS SERVICES 1836–2016 — the album commissioned by the The State Fire Service of Poland, with the cooperation of The Firefighters Museum in Warsaw, May 2016

ALINA MARGOLIS EDELMAN. PHOTOBIOGRAPHY — the bilingual French and Polish album dedicated to a great Polish Jewish doctor, pediatrician and the human rights activist, commissioned by The Empowering Children Foundation in Warsaw, May 2016

Projects under the development:

HENRYK SIENKIEWICZ. ON THE ROAD — the album and the multimedia presentation dedicated to a great Polish writer. The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw, The Museum of Henryk Sienkiewicz in Wola Okrzejska and The Museum of Henryk Sienkiewicz in Oblegorek being the partners of the project. To be released in Jan 2017.

IGNACY JAN PADEREWSKI. GREAT POLISH PIANIST AND STATESMAN — the album and the multimedia presentation. The National Museum in Warsaw, Ignacy Jan Paderewski Polish Music International Society in Warsaw and The Paderewski Centre for the Documentation of 19th and 20th Century Polish Music being the partners of the project. The Polish edition of the book to be released in March 2017, whereas the English one in March 2018, for the commemoration of the centennial of the restoration of Poland's sovereignty in 1918.