Oferta Catalog

Wydawnictwo VEDA

WYDAWNICTWO VEDA SP. Z O.O.
VEDA PUBLISHERS LTD.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 / Świętokrzyska 30/63 Str.

00-116 Warszawa / Warsaw, Poland

KRS / Reg. no KRS 0000447500

NIP 113-286-19-98 / TAX No. 113-286-19-98

Bank account: PL 10 1910 1048 2215 0260 1312 0001
(Deutsche Bank PBC SA)

Biuro / Office, tel. +48 (22) 499 68 52
biuro@veda.com.pl

Redaktor naczelny / Editor in chief:
Bohdan Gawroński, mob. + 48 661 331 002,
e-mail: b.gawronski@veda.com.pl

Sekretarz Redakcji / Assistant Editor:
Sławomir Rybałtowski, mob. +48 509 868 543,
e-mail: s.rybaltowski@veda.com.pl

Dyrektor artystyczny / Art Director
Mikołaj Orliński, e-mail: mikolaj@artbrostudio.home.pl

Konsultant redakcyjny/ Editorial consultant
Dorota Goliszewska, e-mail:dorota.goliszewska@smoothmedia.pl

Konsultant literacki / Literary consultant
Michał Szymańczak, e-mail: m.szymanczak@veda.com.pl