Nowości Latest
W Warszawie. Odkrywanie miasta
Stron:164
Oprawa:twarda
Format:160 x 235 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2017
ISBN:978-83-64109-34-2

W Warszawie. Odkrywanie miasta
Mirosław Sznajder

Mirosław Sznajder powraca do Warszawy z lat 60. i 70. Przeszłość nieodległa, zaledwie pięćdziesiąt lat temu. Prowadzi szlakiem swoich wędrówek z peryferyjnej dzielnicy do lepszego świata w Śródmieściu. Każdy niemal krok, miejsce, każda ulica, zostają ukazane nie w ich pospolitym kształcie topograficznym, o nie! Wszystko tu jest przesycone tym, co autor – i jego koledzy – doświadczyli wtedy. Odkrywa na nowo ówczesną Warszawę, odkrywa na nowo swoich przyjaciół z grupy poetyckiej. Wtedy wydawało się wszystko oczywiste i – podobnie zresztą jak dziś – zwyczajne i banalne, że nie warte zapisania na bieżąco. A jednak – po latach – to, co szare staje się złote. Bezcenne. Więcej: coraz bardziej niezwykłe, wręcz tajemnicze.

Książka bogato ilustrowana zdjęciami przedstawiającymi Warszawę sprzed pięćdziesięciu lat, ze zbiorów autora, wydawcy, a także z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Mirosław Sznajder (ur. 1946) Lata młodości burzliwe. Bez namysłu zabierał się do rozmaitych przedsięwzięć, działań i zawodów. Nie dziw, że zaznał w swoim życiu sporo radości, ale i goryczy. Na rodzimej Ochocie należał do podwórkowej grupy literackiej "Kalmar". W roku 1967, wraz z przyjacielem, powołali do życia poetycką grupę "Stajnia". Potem przyszły studia polonistyczne, publikacje, w tym wiersze, opowiadania (Almanach Iskier) i recenzje w "Nowych Książkach". Autor m.in. Przez Grójecką (Spectrum Press, 2009), Nowelki zbójeckie (E-bookowo, 2010), W Warszawie na Ochocie (Spectrum Press, 2012), Jabłka, nóż i bat (VEDA, 2013), współautor albumów: Powojenna Ochota (VEDA, 2012), Była taka ulica. Marszałkowska na starych pocztówkach (VEDA, 2013).

Chmurki i humorki
Stron:80
Oprawa:miękka
Format:160 x 230 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2016
ISBN:978-83-64109-35-5

Chmurki i humorki
Zofia Olek-Redlarska

Nowy tomik poezji *Chmurki i humorki* Zofii Olek-Redlarskiej adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiersze są nie tylko subtelną fotografią tego "co w trawie piszczy" ale i wyrazistym zaakcentowaniem zdarzeń w kręgu dziecięcego obcowania ze światem. Wiersze poetki mają oszczędną formę. Są równocześnie bogate pod względem formalnym, tematycznym i aksjologicznym. Poetka stosuje w swojej twórczości takie zabiegi poetyckie jak: paralelizmy, powtórzenia, regularny rytm, a czasem pojawia się też rym. Wiersze budują nastrój spokoju i łagodności. Antologia zawiera 70 poetyckich tekstów. W wielu z nich zaskakuje dziecięca świadomość głębi emocji, piękno uczuć oraz niepokój egzystencjalny.

Wiersze oszczędne, umiejętnie łączące króciutkie opisy zwierząt, ptaków, roślin, dni tygodnia, kolorów i "odcieni" uczuć ludzkich - z nasyconymi nutką humoru zakończeniami - wydają się być poetyckimi miniaturkami. Wrażliwość poetycka autorki antologii wierszy dla dzieci wpisana jest w powtarzalny cykl pór roku.

Tryptyk z trzema sonetami
Stron:62
Oprawa:twarda
Format:148 x 210 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2016
ISBN:978-83-64109-39-3

Tryptyk z trzema sonetami
Katarzyna Citko

"Schodzenie w głąb" – tym tytułem pierwszej części "Tryptyku z trzema sonetami" można scharakteryzować tomik poetycki autorstwa Katarzyny Citko. Wiersze w nim zawarte są bowiem próbą zejścia do wnętrza samego siebie, tam, gdzie człowiek spotyka się z samym sobą, ale także z Bogiem. Opis tego doświadczenia i jego recepcja nastręczać może współczesnemu czytelnikowi pewne trudności. Nie ma dziś mody na poezję metafizyczną. W erze globalnej cywilizacji, rozbuchanego konsumpcjonizmu i gloryfikacji ego do rozmiarów niemalże sakralnych, trudno jest przyjąć do wiadomości, że doświadczenie mistyczne jest nie tylko możliwym, ale wręcz naturalnym sposobem komunikacji człowieka z Transcendencją. Objawienie się Boga w ludzkim życiu traktowane jest zazwyczaj nieufnie, jako domniemane urojenie, a nawet choroba psychiczna. A równocześnie, dzisiejszy nomada, zagubiony w meandrach ponowoczesnego, coraz bardziej niezrozumiałego dla niego świata, tęskni wręcz rozpaczliwie do spotkania z Prawdą, Dobrem i Pięknem, chociaż już nie wie, czym one w ogóle mogłyby być. Tymczasem wiersze Katarzyny Citko wydają się wskazywać, że autorka tę wiedzę posiadła. Być może warto więc poszukać w nich odpowiedzi na wątpliwości i pytania naszego tęskniącego serca.

, Domowa księga rodzaju
Stron:118
Oprawa:twarda
Format:148 x 210 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2016 Biblioteka Poetycka RĘKOPISU
ISBN:978-83-64109-37-9

Domowa księga rodzaju
Łukasz Nicpan

"Domowa księga rodzaju", piąty tomik wierszy Łukasza Nicpana, łączy w sobie – co typowe dla tego poety – dwa przeciwstawne, choć przenikające się spojrzenia: na powszednie, konkretne zdarzenie – choćby ćmę na ścianie, krzak aronii w ogrodzie – z jednoczesnym rozszerzeniem perspektywy, jakby odjazdem kamery – w kosmos, w historię powszechną, historię sztuki lub metafizykę. Te dwie perspektywy wyraża już tytuł tomiku, zestawiający cztery ściany domu z fundamentalną księgą europejskiej cywilizacji.

Tłem najnowszych wierszy Nicpana jest dom na wsi w Puszczy Kampinoskiej, wspólnota małżeńskiego starzenia się, choroba nowotworowa, odchodzenie ze świata kolejnych psich znajd, wspomnienia z dzieciństwa, z domu dziadków w Łodzi, z domu dziadków po mieczu w Radomsku, życiorys ojca, poudarowy paraliż przyjaciela z podwórka. Forma wierszy jest także typowa dla tego autora: wyzwolenie z więzów dogmatycznych poetyk (stąd wiersz wolny obok tonicznego, z rymami, asonansami), odrzucenie awangardowych gorsetów i niemuzycznej, eseistycznej, tyle że wersyfikowanej prozy, dążenie do poetyckiej swobody, przy zachowaniu rygorystycznej precyzji słowa i wyczuleniu na podpowiedzi i wdzięk samego języka, tego ważniejszego z dwóch (tym drugim jest sam poeta) autorów każdego prawdziwego wiersza.

Niech tak zostanie
Stron:68
Oprawa:twarda
Format:148 x 210 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2016
ISBN:978-83-64109-37-9

Niech tak zostanie
Zofia Olek-Redlarska

Poezja Zofii Olek-Redlarskiej w subtelnej i artystycznie bogatej formie porusza istotne problemy człowieczego losu, które ten los stanowią: wiarę, prawdę, piękno, wierność i afirmację uczuć. Ta ciekawa poezja dzisiaj, w czasach mediów i zaniku trwałości wszelkich ludzkich więzi, zasługuje na uwagę, lekturę i zapamiętanie. Poetka precyzyjnie, ale i oryginalnie opisuje te zdarzenia, które wyznaczają tajemniczy krąg życia – czas, istnienie, miłość, troskę, ale także afirmuje to wszelkie piękno podarowane przez Stwórcę na określenie człowieka we Wszechświecie. I stąd osobliwe portrety bohaterów samotnych, starych, kalekich, nad którymi Autorka pochyla się z głęboką świadomością czasu, który trwa, ale przecież przemija, zachwyca odwiecznym rytmem natury niczym nie zaburzonym. Dlatego taka obfitość tu przyrody – liści, drzew, krajobrazów.
ks. Jan Twardowski
z recenzji poezji Zofii Olek-Redlarskiej z roku 2004


Zofia Olek-Redlarska urodziła się w 1955 roku w Łodzi, mieszka i pracuje w Białymstoku. Poetka, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka wielu wierszy dla dzieci i dorosłych, licznych artykułów i publikacji naukowych. Strona internetowa autorki: www.redlarska.republika.pl

Podejrzeć wariata. O niszczycielskiej i uzdrowicielskiej mocy sztuki
Stron:192
Oprawa:miękka ze skrzydełkami
Format:148 x 210 mm
Wydanie:pierwsze
Rok wydania: 2016
ISBN:978-83-64109-30-0

Podejrzeć wariata. O niszczycielskiej i uzdrowicielskiej mocy sztuki
Anna Maria Grabińska

Niniejsza monografia składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana Obłęd. Jednostki wybitne dotknięte chorobą psychiczną – wpływ zaburzeń na proces twórczy, kształt i odbiór dzieła zawiera wykładnię na temat choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia. Autorka wyjaśnia współczesne oraz historyczne znaczenie pojęcia "schizofrenia". Opowiada o trudnym życiu i niezwykłej twórczości artystów dotkniętych tą chorobą. Poznajemy Marię Komornicką, Sarah Kane i Wacława Niżyńskiego.

Druga część pracy, zatytułowana Psycho-teatr. Rytuał obłędu. Znaczenie i charakter teatru terapeutycznego w procesie pomocy psychologicznej osobom zdrowym oraz w leczeniu jednostek dotkniętych chorobą psychiczną stanowi próbę wyjaśnienia współczesnego rozumienia procesu arteterapii. Wynikiem pięcioletniej praktyki zawodowej autorki jest wypracowanie narzędzi psycho-teatru, który pozwolił połączyć psychoterapię i aktorstwo dramatyczne w procesie terapii teatrem. W monografii opisany został warsztat psycho-teatru, przeprowadzony wśród różnych grup społecznych. Wielogodzinna praktyka zawodowa pozwoliła na poznanie charakteru pracy z emocjami i namiętnościami, takimi jak gniew, lęk, wzruszenie, trema, zazdrość.

Książkę zamyka wywiad, przeprowadzony z wybitnym specjalistą zajmującym się obrazem klinicznym psychicznych zaburzeń, prof. dr hab. Tadeuszem Nasierowskim.

Anna Maria Grabińska (ur. 1985) — aktorka, badaczka teatru, terapeutka. Absolwentka Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w zakresie dziennikarstwa. Tytuł magistra sztuki uzyskała w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych. W Instytucie Psychologii Stosowanej ukończyła psychoterapię. Dysertację doktorską pisze na kierunku literaturoznawstwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej dorobek artystyczny to dziesiątki spektakli i koncertów piosenki aktorskiej. Jest aktorką i autorką scenariusza monodramu "Mam na imię Psyche", w którym do tej pory występuje. Prowadzi zajęcia ze studentami, warsztaty i szkolenia, uczestniczy w projektach naukowych. Z osobami osadzonymi w zakładach karnych realizuje autorski trening z zakresu biblioterapii. Prywatnie wielbicielka kabrioletów i zdrowej kuchni, w wolnych chwilach trenuje jogę i CrossFit.